Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dersler ve Eğitim Planı

Ders içerikleri ve Eğitim Planı için  tıklayınız...


 


SON DUYURULAR

  • 22/04/2021

    Seminer dersine kayıtlı öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün belirlediği son tarihe kadar seminer sunumlarını gerçekleştirmelidir. İlgili sunum için danışman öğretim üyeleri, öğrencilerinin adı-soyadı-numarası ile seminer başlığını, seminer tarih ve saatini içeren bir dilekçeyi UBYS üzerinden Anabilim Başkanlığına en geç seminer tarihinden 7 gün öncesinden göndermelidir. İlgili sunumlar Anabilim dalı tarafından açılacak olan MS-Teams uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. MS-Teams üzerinde oluşturulşacak bu ekibin kodu danışman öğretim üyeleri paylaşılacaktır. Her danışman ilgili ekip üzerinden semineri başlatmak - yürütmek ve kayıt altına almakla sorumludur. Kayıt altına alınmamış seminerler geçersiz sayılacaktır.