Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bitirme Projesi

Proje I dersi alacak öğrencilerin, 1 EYLÜL 2023 tarihine kadar ilgili öğretim elemanları ile görüşüp onayını alarak proje tez danışmanlarını belirlemesi gerekmektedir. Bu duyuru içinde, öğretim elemanlarından gelen dönüşlere göre danışman-öğrenci listesi yayınlanacaktır.

Kayıt onayı haftasında akademik danışmanlar, bu listeye göre öğrencilerin proje I dersine öğretim elemanını atayacaktır.

Bu listede olmamasına rağmen Proje I dersini alan (öğretim elemanını sistemden kendi seçse bile) öğrenciler, Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen öğretim elemanına atanacaktır.

 

2023-2024 Eğitim yılında bitirme projesi alan öğrencilerin listesi için tıklayınız. (Google Sheets)


GÜNCELLEME: Sistemde Proje I dersini alıp öğretim elemanı seçmeyen öğrencilerin dağıtıldığı liste için tıklayınız....

  

 

Proje I için dilekçe (.pdf)

Proje II için dilekçe (.pdf)
  BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU
1. Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu DOC için  tıklayınız...     
2. Bitirme Projesi Şablonu DOC için tıklayınız...     
3. Bitirme Projesi Poster Kılavuzu GOOGLE SLIDES için tıklayınız PDF için tıklayınız...2019-2020 Eğitim Yılından İtibaren Geçerli Karar:


 

 

 

Ekler

18-bitirme-projesi-yazim-kilavuzu.doc
18-bitirme-projesi-yazim-kilavuzu.pdf
79-20-bitirme-projesi-sablonu.doc
bitirme tezi kılavuzu.pdf
Proje I dilekçesi.pdf
Proje II dilekçesi.pdf