Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Komisyonu

Görev Adı - Soyadı
Komisyon Başkanı Prof.Dr. İsmail Kadayıf
Üye Öğr.Gör.Dr. Necdet Yücel
Üye Öğr. Gör. Utku BAYRAM
Üye Ar.Gör. Esma YENİSARI

 

Görev Tanımı

Öğrenci ve Öğretim Elamanı Değişim Programları Komisyonu: Erasmus, Mevlana, Farabi gibi bölümümüzün dahil olduğu veya olmayı planladığı tüm ulusal ve uluslararası programlar için gerekli işlemlerin ilgili programların yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve sonuçların duyurulması.   


ERASMUS PROGRAMI

AKTİF İKİLİ ANLAŞMALAR LİSTESİ:

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html

https://erasmus.comu.edu.tr