Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İntibak Komisyonu

Görev Adı - Soyadı
Komisyon Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yonca BAYRAKDAR
Üye Öğr. Gör. Utku BAYRAM
Üye Öğr. Gör. Vildan BAYRAM
Üye Ar.Gör. Müberra Akçaman

Görev Tanımı

Üniversitemizin başka bir bölümü veya başka bir üniversiteden alınan derslerin bölümümüzdeki dersler ile intibakının yapılması gereken yaz okulu, yatay geçiş, dikey geçiş gibi her tür durumda intibakların ve/veya muafiyetlerin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması ve duyurulması.   


"Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş" ve "Kurumlar Arası Yatay Geçiş"

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

 


YAZ OKULU

Yaz Okulu ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Yaz okulu almak istediğimiz üniversitenin “Bilgisayar Mühendisliği Taban Puan” sıralamasına göre ÇOMÜ taban puanının yukarısında mı olması gerekiyor? 

Yaz okulu alacağınız üniversitenin puanı ÇOMÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü taban puanından yüksek olmalıdır. Genellikle son 4 yıla bakılır ve arada 1 yıl düşük puan olmuşsa kabul edilebilir.

2. Yaz Okulunun “uzaktan eğitim yoluyla devam etmesi” halinde farklı üniversitelerden ders alabiliyor muyuz? Örn: A okulunda açılan X dersini, B okulunda açılan Y dersini birlikte alabilir miyiz?

YÖK tarafından eğitim öğretimin uzaktan yapılacağına dair bir karar alınmadığı müddetçe yaz okulu yüz yüze alınmalıdır. Uzaktan eğitim kararı alınırsa, farklı üniversitelerden ders alınabilir.

3. Alacağımız derslerin müfredatının %100 ya da %30 İngilizce olması dersi almamıza engel midir?

Bu durum dersi almanıza engel değildir.

4. Alacağımız bir dersin sadece adının farklı olması dersi almamıza engel midir? Örn: “Ayrık Matematik” dersi için A üniversitesinde “Ayrık Yapılar” dersi olarak geçmesi gibi.

Dersin adına değil içeriğine göre değerlendirme yapılmaktadır.

5. COMÜ de aldığımız A dersinin, başka üniversitede öğretim planında verildiği dönemle aynı olması şartı var mı? Ya da yıl olarak düşünürsek 2. Yılda COMÜ de aldığımız bir dersi 3. ya da 4. dönem farkı olmaksızın alabilir miyiz? 

ÇOMÜ'de dersin verildiği sınıf önemlidir. Örneğin bölümümüzde 4. sınıfta verilen bir dersi, başka üniversite 2. sınıfta veriyorsa o dersi alamazsınız. Fark en çok 1 sınıf olabilir.

6. Bir dersi alabilmek için ders içeriğinin yaklaşık olarak hangi oranda tutması gerekiyor?

Ders içerikleri en az %75 oranında ortak olmalıdır, ancak ortak konuların hangileri olduğu da önemli olduğu için buna komisyon karar vermektedir. Yani çok temel konular bu %75'in dışında kalıyorsa o dersi almanız uygun görülmeyebilir.

7. Bir dersi alabilmek için dersin hocasının onayını almamız gerecek mi? Yoksa sadece komisyon mu buna karar verecek?

Kararları komisyon vermektedir, ancak gerekli görüldüğünde bölümümüzde o dersi veren hocaların görüşü sorulabilir.

8. Başvuru formları bölüme ne şekilde teslim edilmelidir?
 
Belgeler ıslak imzalı şekilde bölüme ya elden teslim edilmeli ya da posta/kargo yolu ile gönderilmelidir. E-posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.

9. Staj yaparken aynı zamanda yaz okulundan ders alınabilir mi?

Staj ve yaz okulu tarihleri farklı olmalıdır. 

10. Yaz okulu dersleri Mühendislik Fakültelerinden mi alınmalıdır? 
Dersler mühendislik fakültelerinden alınmalıdır, yazılım mühendisliği bölümlerinden alınacak dersler mühendislik veya teknoloji fakültelerinde ise alınabilir, iki yıllık meslek yüksekokullarından ders alınamaz. 

Ekler

87-yaz-okulu-farkli-unv-giderken-bolumden-alinacak.pdf
90-yaz-okulu-formu-farkli-unv-ders-almak-icin-bolume.pdf