Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Genel Tanıtım

Misyonu
Üst seviyede eğitim vererek, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere mühendislik alanında kendine güvenen, sorgulama yapabilen, disiplinli çalışmayı prensip edinen, güncel teknolojileri takip ederek toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretebilen, etik değerlere sahip ve topluma faydalı mezunlar yetiştirmektir.
 
Vizyonu
Bilgisayar Mühendisliği alanında teknolojinin en son şeklini takip ederek öğretebilen, giderek eğitim kalitesini yükselterek benzerler programlarla her alanda rekabet edebilen, kaliteli akademik araştırma faaliyetlerini yürütebilen, teknolojinin sınırlarını zorlayıp geleceği şekillendirebilen ve gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışından tercih edilebilen bir eğitim ve araştırma birimi haline gelmektir.

Bilgisayar Bilimi: Bu bilim dalı, veri barındırıp bunun üzerinde işlem yapmayı sağlayacak yapılarda, belirli amaçlara ulaşmak için verilerin nasıl işlenecegi ile ilgilenir. Bilgisayar biliminin temelinde mantık ve matematik vardır. Bu iki disiplin engin ve köklü yapıları ile Bilgisayar Biliminin tanım ortamını oluşturur.

Yazılım Mühendisliği: Yazılım mühendisliği gerçek makineler üzerinde hızlı, verimli ve güvenli çalışan ekonomik yazılım elde etmek için mühendislik prensiplerinin kullanılmasıdır. Bir yazılım projesinde proje yönetimi, tasarımcılar, çözümleyici - programcı, kalite kontrol uzmanları, gerçekleştirilen yazılımın test edilmesinden sorumlu kişiler bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün temel ders içeriklerinden birtaneside mühendis adaylarının bir yazılım projesinde çalışabilecek düzeye getirilmesidir.

Sistem Tasarımı: Bir sistemi programlamaya başlamadan önce yapılacak işlerin iyi düşünülüp belgelenip onaylanıp ondan sonra programlamaya geçirilmesi Sistem Analizi ve Sistem Tasarımı aşamalarından sonra olmaktadır. İyi bir bilgisayar mühendisi tüm bu işlemleri ve aşamaları çok iyi bilmek zorundadır.

Bilgisayar Mühendisliği Alanları

 

 • Akıllı Sistemler
 • Algoritmaların Tasarımı ve Analizi
 • Grafik Algoritmaları
 • Bileşen Yazılım Mimarileri
 • Bilgisayar Ağları
 • Bilgisayar Mimarisi
 • Bilgisayarlı Eğitim
 • Bilgisayarlı Görme
 • Dağıtık İşletim Sistemleri
 • Dağıtık Veri Tabanı Modelleri
 • Nesneye Yönelik Programlama
 • Elektronik Ticaret
 • Görüntü İşleme ve Analizi
 • Uzaktan Algılama
 • Örüntü Tanıma
 • Programlama Dilleri
 • Veri Tabanları
 • İşletim Sistemleri