Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Anabilim Dalları

1 - BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
Prof.Dr. İsmail KADAYIF
Prof.Dr. İhsan YILMAZ 
Prof.Dr.S.Ayşe GÖKER (Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Engin ŞAHİN
Dr. Öğretim Üyesi Yonca BAYRAKDAR
Dr. Öğretim Üyesi Enis ARSLAN
Arş.Gör. Müberra Nur AKÇAMAN
Arş.Gör.Osman Semi CEYLAN
2 - BİLGİSAYAR DONANIMI
Öğr.Gör.Utku BAYRAM (Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı)
3 - BİLGİSAYAR YAZILIMI
Prof.Dr. Bahadır KARASULU (Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Ali Murat TİRYAKİ
Dr. Öğretim Üyesi  Bora UĞURLU
Dr. Öğretim Üyesi Sait Can YÜCEBAŞ
Öğr.Gör.Dr. Necdet YÜCEL
Öğr.Gör.İsmail KAHRAMAN
Öğr.Gör. Vildan BAYRAM
Öğr.Gör. Muammer CEYLAN
Arş.Gör.Esma YENİSARI
Arş.Gör.Furkan KAYA