Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu

 

YURT DIŞI İLİŞKİLER KOMİSYONU

 

 

 Görev  Adı - Soyadı
 Komisyon Başkanı Öğr.Üyesi Dr.  Bora UĞURLU
 Üye Öğr.Gör. İsmail KAHRAMAN
 Üye Öğr. Gör. Utku BAYRAM
 Üye Ar.Gör. Esma YENİSARI