Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Görev Adı - Soyadı
Komisyon Başkanı      
Üye Öğr.Gör. Muammer CEYLAN
Üye Arş.Gör. Esma YENİSARI
Üye Arş.Gör. Osman Semi CEYLAN

Görev Tanımı

Bölümümüz lisans öğretim planında bulunan zorunlu yaz stajları ile ilgili tüm süreçlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi'ne uygun olarak işletilmesi, takip edilmesi ve sonuçların duyurulması.


SON DUYURULAR

  • 22 Eylül 2023 : Stajın yapılması için son tarih

    2 Ekim 2023 : Staj defterini teslimin sonu

    10 Ekim 2023 : Staj savunması tarihi

 

  • Staj SGK giriş formunu e-devlet üzerinden takip edebilirsiniz

  • Ulusal Staj Seferberliği programı kapsamında staj kabulü alan ve staj yapacak öğrencilerimiz de staj başlangıç tarihinden en az 15 gün öncesinde gerekli belgeleri hazırlayıp staj komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Aksi halde stajlar zorunlu staj olarak kabul edilmeyecektir.
     
  • Bölümümüz staj işlemleri ve stajla ilgili her türlü iletişim için 15.07.2021 tarihinden itibaren "bmstajcomu.edu.tr" mail adresi kullanılacaktır. Staj işlemleri ile ilgili iletişim için sadece bu mail adresinin kullanılması hususunda gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz.
 

BAŞVURU BELGELERİ

Staj yapmak için başvurulan firmanın, stajın öğretim programına göre zorunlu olduğunun belgelendirilmesini istemesi halinde “Zorunlu Staj Dilekçesi (TR, EN)” formunu doldurup, gerekli imzaları tamamlamaları gerekmektedir. Staj Komisyonluğuna yapılacak başvuruda bu belge istenmemektedir.

Staj Komisyonluğuna yapılacak başvuru sırasında doldurulması ve teslim edilmesi gereken belgeler; “Staja Kabul Formu”, “Sigorta Ödeme Formu”, “Staj Ücret Bilgisi Formu” ve “Staj Sicil Formu (TR, EN) (2 adet)”. Stajında ücret alacaklar tarafından “İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu (.docx, .pdf)” belgesi iki nüsha olarak doldurulacak, gerekli imzaları tamamlandıktan sonra bir nüshası staj yapılan yere bir nüshası da bölüme verilecektir, ücret almayanlar bu formu doldurmayacaktır.

Staj Komisyonluğuna yapılan başvurusu kabul edilen öğrencilere; “Staj Sicil Formu” komisyon başkanı tarafından imzalanarak geri verilecektir. Bu form firma yetkilisi tarafından doldurulup, bir nüshası firma da kalacak, bir nüshası ise kapalı zarfta bölüme iletilecektir.

Staj bitiminde “İşyeri Memnuniyet Anketi” Firma Yetkilisi tarafından doldurulacak ve “Staj Sicil Formu” ile beraber zarfın içine konulacak, “Stajyer Memnuniyet Anketi” ise öğrenci tarafından doldurulacak ve “Staj Defteri(.docx, .pdf)”ne eklenerek yönergede belirtilen tarihte ya da web sitesinde duyurulması halinde ilan edilen tarihte bölüme teslim edilecektir.

Staj SGK giriş formunu e-devlet üzerinden takip edebilirsiniz.


STAJ UYGULAMA İLKELERİ


ANKETLER


STAJ DEFTERİ (DOCX , PDF)


STAJLA İLGİLİ SIKLIKLA SORULAN SORULAR

1. Staj yeri buldum, peki şimdi ne yapmalıyım?

Öncelikle bulduğunuz staj yerinin, bölümümüzün staj yönetmeliğine uygun olup olmadığını staj komisyon üyelerine onaylatmalısınız. Ardından bölüm sayfasında belirtilen ilgili belgeleri doldurmalısınız.

 

2. Staj tarihlerini belirlerken nelere dikkat etmeliyim?

Öğrenci, uygulama ilkelerinde belirtilmiş tarih aralıklarında staj yapabilir. Stajların her birinin 20 iş günü olması gerekmektedir. Staj tarihleri kurum ile görüşülerek belirlenmelidir. Tarihler belirlenirken Ramazan ve Kurban Bayramı, 15 Temmuz, 30 Ağustos gibi resmi tatil günlerine dikkat edilmelidir. Kurum ile bu tarihlerde çalışılıp çalışılmayacağı kesinleştirilerek, staj tarih aralığı 20 iş günü olacak şekilde belirlenmelidir. Stajlar, belirtilmek kaydı ile haftanın 5veya 6 günü yapılabilir.

 

3. “İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu” hangi durumlarda ve ne zaman doldurulmalı?

Eğer firma size stajınız karşılığında ücret verecek ise bu formu doldurmanız gerekmektedir. Formun her sayfası öğrenci, kurum yetkilisi ve bölüm başkanı tarafından paraflanmalıdır. Form stajınız bittikten sonra ıslak imzalı olarak ve aldığınız ücretin dekontu ile birlikte staj defterinizle beraber teslim edilmelidir.

 

4. Staja başladım ancak firma SGK girişimin yapıldığına dair belge istiyor, ne yapmalıyım?

SGK girişinizin yapıldığına dair belgeyi kendi e-devletiniz üzerinden alabilirsiniz. Bizim tarafımızdan sizlere ayrı bir belge verilmemektedir. Belgeyi görüntülemede sorun yaşıyorsanız bölüm sekreteri ile iletişime geçebilirsiniz.

 

5. Staj evraklarını ne zaman teslim etmeliyim?

Staj evraklarınızı staja başlamadan en geç 2 hafta önce staj komisyon üyelerine teslim etmelisiniz.

 

6 Staj tarihim bir nedenden dolayı uzadı, ne yapmalıyım?

Bölüm başkanlığına staj tarihlerinizin neden değiştiğini ve hangi tarih aralığından, hangi tarih aralığına kadar değişeceğini içeren bir dilekçe yazmalısınız. Hazırladığınız dilekçenin bir nüshasını staj komisyon üyelerine, diğer nüshasını ise bölüm sekreterliğine teslim etmelisiniz.

 

7. Staj yerimin bana uygun olmadığını düşünüyorum ve iptal etmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Bölüm başkanlığımıza neden iptal etmek istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve dilekçenizin bir nüshasını staj komisyon üyelerine, diğer nüshasını ise bölüm sekreterliğine teslim etmelisiniz.

 

8. Staj dosyası hangi formatta hazırlanmalı?

Staj dosyanızı web sayfamızda bulunan ‘Staj Defteri’ dosyasında belirtilen yazım biçimine göre WORD formatında bilgisayar üzerinden yazmalısınız.

 

9. Staj defterinde bulunan kontrol ve onay imzaları kim tarafından imzalanmalı?

Staj defterinde bulunan tüm kontrol ve onay bölümleri firmadaki uygulama ilkelerinde belirtilmiş yetkili mühendislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Yetkili mühendisin uygulama ilkelerinde belirtilen mühendislerden olduğunun; diploma ya da bağlı olduğu mühendisler odası ile ilgili belgesi staj dosyasına konarak belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

10. Staj defterimdeki sayfalarda Yetkilisinin İmzası ve Kaşesi alanını imzalatmayı unuttum, staj dosyam kabul edilir mi?

Hayır. Staj defterinizin çoğaltılan sayfasında bulunan kontrol ve onaylara ait imza ve kaşeler, FİRMA YETKİLİSİ tarafından her sayfada kaşe ve imza bulunacak şekilde onaylanmalıdır.

 

11. Staj dosyası spirallenmeli mi?

 Staj dosyanızı spiralli veya ciltli bir şekilde komisyon üyelerine tercihen elden teslim edilmelidir. 

 

12. Staj dosyamı ne zaman teslim etmeliyim?

Bölüm web sayfasında farklı bir duyuru yapılmadığı takdirde, staj bitiminden en geç 15 gün sonrasında tercihen elden bölüme teslim edilmelidir.

 

13. Staj sınavım ne zaman olacak ve sınavımı hangi öğretim üyesi gerçekleştirecek?

Bölüm web sayfasını takip etmeli ve duyurular yapıldıktan sonra sınav günü hakkında mail aracılığıyla ilgili öğretim üyesi ile iletişime geçmelisiniz.

 

14. Staj Dosyamı kargo ile gönderebilir miyim?

Staj belgelerinin elden teslim edilmesi tercih edilmektedir. Kargo gönderimlerinde kargo firmalarından kaynaklanan sorunlardan dolayı sıkıntılar yaşanabilmektedir (Kaybolma, yırtılma, ıslanma, vb.).  Kargo gönderimlerinden dolayı yaşanabilecek sıkıntılar öğrencinin kendi sorumluluğundadır, staj komisyonluğu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kargolar Bilgisayar Mühendisliği Bölüm sekreterliğine, ücreti gönderen tarafından ödenerek gönderilmelidir, ücreti ödenmeyen kargolar teslim alınmayacaktır.

Kargo gönderim adresi:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bölüm Sekreterliği

Merkez/ÇANAKKALE 

 

15. 2020 güz dönemi öncesi stajımı yaptım, notum transkriptimden görünmemektedir.

2020 Güz dönemi öncesi yapılan stajların notları Öğrenci İşleri tarafından mezuniyet aşamasında girilecektir.

 

16. Her iki stajımı aynı firmada yapabilir miyim?

Uygulama İlkelerinde de açıkça belirtildiği üzere, aynı firmada iki staj yapılamamaktadır. Yapılması durumunda staj kabul edilmeyecektir.

 

Ekler

171-stajuygulamailkeleri.pdf
İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU .docx
İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU.pdf
İşyeriMemnuniyetAnketi.pdf
SigortaÖdemeFormu.pdf
Staj Defteri.docx
staj-ucret-bilgisi.docx.pdf
StajaKabulFormu.pdf
StajDefteri.pdf
StajyerMemnuniyetAnketi.pdf