Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Staj Komisyonu

STAJ KOMİSYONU

 Görev  Adı - Soyadı
 Komisyon Başkanı Öğr.Gör.Dr. Necdet YÜCEL
 Üye Öğr.Üyesi Dr. S.Can YÜCEBAŞ
 Üye Öğr.Gör.İsmail KAHRAMAN
 Üye Ar.Gör. Esma YENİSARI

 


DUYURULAR
 
 • 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hazırlanan staj raporlarının, pdf olarak ayrıca nyucelcomu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 • STAJ YERİ SÖZLEŞMESİ VE ÜCRET BİLGİ FORMU başlığı eklendi. (06/06/2017)

 • "Staj Anketleri" eklendi. (18/01/2017)

 • "Staj Değerlendirme Formu" güncellenmiştir. (17/01/2017)

 • "İşkur-Staj İşbirliği" hakkındaki sunum için tıklayınız...  (.pdf) 

 


BELGELER
 

STAJ YÖNERGESİ

STAJ BAŞVURU BELGELERİ

 • Staj Dilekçesi ve Sigorta Giriş Formu için tıklayınız: (Google Sheets)

  • Açıklama: Staj Dilekçesi Bölüm Başkanı ve Kurumdaki Yetkili Kişiye imzalatılarak bölüme teslim edilmelidir. Sigorta Giriş Formu staj yapacak kişi tarafından doldurularak bölüme teslim edilmelidir.

STAJ YERİ SÖZLEŞMESİ VE ÜCRET BİLGİ FORMU

Staj yeri sözleşmesi ve ücret bilgi formu hakkındaki Mühendislik Fakültesi duyurusu için tıklayınız...

 • Ücret Bilgi Formu için tıklayınız...

  • Açıklama: Öğrencinin staj yapacağı işletmenin ücret ödeyip ödemeyeceği ile ilgili aşağıda belirtilen formun doldurulup fakslanması gerekmektedir. (En geç staja başlanılan ilk günde bu işlemin yapılması gerekmektedir.)

 • Sözleşme Metni için tıklayınız...

  • Açıklama: Eğer staj yapılan işletme ücret ödeyecekse ikinci aşama olarak öğrenci, işletme ve Fakülte ile sözleşme imzalanacaktır. Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenip imzalanacaktır. Bir nüshanı işletmede bir nüshası Fakültede saklanacaktır. (En geç staja başlanılan ilk günde sözleşme doldurulup, öğrenci ve staj yapılan işletme tarafından her sayfası imzalandıktan sonra Fakülte imzası için Fakültemize gönderilmesi gerekmektedir.)​

STAJ İPTALİ DİLEKÇESİ

 • Staj iptal dilekçesi için tıklayınız: Staj iptal dilekçesi.docx

  • Açıklama: Yapmakta olduğunuz stajın iptal olmasını istiyorsanız, bu dilekçeyi bölüme elden, posta ile veya faks çekerek iletmeniz gerekmektedir. İptal ettiğiniz stajın yerine yapacağınız yeni stajınız için, başvuru adımlarını baştan tekrarlamalısınız.

 

STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU

 

STAJ RAPORU ŞABLONU, STAJ DEĞERLENDİRME FORMU VE STAJ ANKETLERİ
 
 • Staj raporu şablonu için tıklayınız:  Staj raporu şablonu (doc).doc    veya   Staj raporu şablonu (pdf).pdf

 • Staj Değerlendirme Formu için tıklayınız.

  • Raporunuzu yazarken verilen boş şablonu kullanabilirsiniz. Stajınızdan sorumlu olan "yetkili kişi"nin, staj raporunda belirtilen yerleri kaşeleyip imzalaması ve "Staj Değerlendirme Formu"na stajyerin notunu yazdıktan sonra kaşeleyip imzalaması gerekmektedir. "Staj Değerlendirme Formu"nun (kapalı zarf ile) ve staj raporunun, bildirilen sürede staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.

  • 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hazırlanan staj raporlarının, pdf olarak ayrıca nyucelcomu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 • STAJ ANKETLERİ için tıklayınız.

  • ​Staj Değerlendirme Anketi: Staj yerindeki yetkili kişi tarafından doldurulması ve kapalı kaşeli zarfta gelmesi gerekmektedir.

  • Stajer Memnuniyet Anketi: Stajı yapan öğrencinin doldurması ve staj raporuna eklemesi gerekmektedir.

 
 

Ekler

staj anketleri.pdf
Staj iptal dilekçesi.docx
Staj raporu şablonu (doc).doc
Staj raporu şablonu (pdf).pdf
Staj yönergesi (doc).doc
Staj yönergesi (pdf).pdf
staj-degerlendirme-formu.odt
staj-raporu-yazim-kilavuzu.odt
staj-raporu-yazim-kilavuzu.pdf