Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Sanayi ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

 

SANAYİ VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

 

 

 Görev  Adı - Soyadı
 Komisyon Başkanı
Öğr.Üyesi Dr.  Ali Murat TİRYAKİ
 Üye Öğr.Gör.Dr. Necdet YÜCEL