Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Sanayi ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Görev Adı - Soyadı
Komisyon Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Bora UĞURLU
Üye Öğr.Gör.Dr. İsmail Kahraman
Üye Arş.Gör. Esma YENİSARI

Görev Tanımı

Bölümümüz dış paydaşları ile iletişim kurulması, periyodik toplantıların planlanması, dış paydaşlar anketlerinin doldurtulması, kariyer günleri ve sempozyumlar gibi faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi.    


Mezun Bilgi Sistemine Kayıt için tıklayınız: https://www.raklet.com/comu

 

Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü web sayfası için tıklayınız: http://omik.comu.edu.tr


Bölümlerimizin Mezun Etkinlikleri

  • Bölümümüz mezunlarından Özcan Zafer AYAN, 20.11.2021 tarihinde saat:19:00'da çevrimiçi seminer vermiştir.

 


Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi
Sonuçlar için tıklayınız.