Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu

Görev Adı-Soyadı
Komisyon Başkanı Prof.Dr. İhsan YILMAZ
Üye Öğr. Gör. Dr. Necdet YÜCEL
Üye Öğr. Gör. İsmail KAHRAMAN
Üye Öğr. Gör. Utku BAYRAM
Üye Öğr. Gör. Muammer CEYLAN
Üye Öğr. Gör. Vildan BAYRAM