Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İntibak Komisyonu

 

İNTİBAK KOMİSYONU

 

 

 Görev  Adı - Soyadı
 Komisyon Başkanı
Öğr.Üyesi Dr.  S.Can YÜCEBAŞ
 Üye Öğr.Gör.Dr. Necdet YÜCEL
 Üye
Öğr. Gör. Utku BAYRAM
 Üye  Ar.Gör. Esma YENİSARI