Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Eğitim Öğretim Programı İyileştirme Komisyonu

 

EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

 Görev

 Adı - Soyadı

 Komisyon Başkanı

Prof.Dr. İhsan YILMAZ

 Üye

Prof.Dr. İsmail KADAYIF

 Üye

Doç.Dr. Bahadır KARASULU

 Üye

Öğr.Üyesi Dr.  A.Murat TİRYAKİ

 Üye

Öğr.Üyesi Dr.  A.Cumhur KINACI

 Üye

Öğr.Üyesi Dr.  Bora UĞURLU

 Üye

Öğr.Üyesi Dr.  S.Can YÜCEBAŞ

Üye

Öğr.Üyesi Dr.  Yonca BAYRAKDAR