Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Eğitim Öğretim Programı İyileştirme Komisyonu

 

EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

 

 

 Görev  Adı - Soyadı
 Komisyon Başkanı
Prof.Dr. İhsan YILMAZ
 Üye Prof.Dr. İsmail KADAYIF
 Üye
Doç.Dr. Bahadır KARASULU
 Üye Yrd.Doç.Dr. A.Murat TİRYAKİ
 Üye Yrd.Doç.Dr. A.Cumhur KINACI
 Üye Yrd.Doç.Dr. Bora UĞURLU
 Üye Yrd.Doç.Dr. S.Can YÜCEBAŞ
Üye Yrd.Doç.Dr. Yonca BAYRAKDAR