Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Burs Komisyonu

SANAYİ VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
 

 Görev  Adı - Soyadı
 Komisyon Başkanı

Prof.Dr. İsmail KADAYIF

 Üye Öğr.Gör.İsmail KAHRAMAN