Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ders Programı Çıktı Matrisleri

Ders Programı Çıktı Matrisleri

Ekler

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Ders Programı Çıktı ve Matrisi.docx
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Ders Programı Çıktı ve Matrisi.docx