Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doktora Yeterlik Komitesi

Görev Adı - Soyadı
Komite Başkanı     Prof. Dr. İhsan YILMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sait Can YÜCEBAŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Engin ŞAHİN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yonca BAYRAKDAR YILMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Enis ARSLAN