Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ISIF'21 Buluş Fuarı Ödül

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile gerçekleştirilen ve 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 6.’sı düzenlenen dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip uluslararası buluş fuarı olma unvanına sahip ISIF’21 Uluslararası Buluş Fuarında; bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İhsan YILMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Engin ŞAHİN'in "A Method for non-local implementation of multi qubits controlled unitary quantum gates" isimli buluşları Bronz Madalya almaya hak kazanmışlardır.